Kaj so kemikalije?

Kemikalije so snovi (kemijski elementi in njihove spojine v naravnem stanju ali pridobljene s kakršnim koli proizvodnim procesom) in zmesi (zmesi ali raztopine, sestavljene iz dveh ali več snovi).

Nevarne kemikalije so snovi ali zmesi, ki ustrezajo kriterijem za:
• fizikalne nevarnosti,
• nevarnosti za zdravje ali
• nevarnosti za okolje,
opredeljenim v Uredbi CLP.