Naše prednosti

Sodelovanje z nami pomeni sodelovanje z ekipo strokovnjakov, ki bodo s svojim znanjem in odgovornostjo zagotovili najboljše rešitve, prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Storitve

Kakovostna in strokovna izvedba storitev na področju:

kozmetičnih izdelkov,
kemikalij,
detergentov in čistil,
biocidnih proizvodov in
ecolabel izdelkov.

Svetujemo vam pri izpolnjevanju pravnih zahtev vašega podjetja in izdelkov.

Pojasnimo vam zakonodajne zahteve ter postopke, ki jih mora izpolnjevati vaše podjetje in vaši izdelki.

Poskrbimo za celovito izvedbo storitev za doseganje skladnosti vaših izdelkov z zahtevami zakonodaje.

Kaj delamo

S strokovnim znanjem in ustreznimi izkušnjami svetujemo in nudimo celovito zakonodajno podporo na področju:

Označevanje kozmetičnih izdelkov.
Dokumentacija z informacijami o kozmetičnem izdelku (PIF).
Poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka (CPSR).
Elektronska priglasitev kozmetičnega izdelka (CPNP).

Označevanje kemikalij.
Varnostni list.
Svetovalec za kemikalije.

Priglasitev biocidnih proizvodov.

Označevanje detergentov.

Pridobitev evropskega znaka za okolje.

varnostni list biocid ecolabel eco label prijava svetovalec svetovalca svetovanje nevaren nevarna kemikalij kemična kemija kemijski kozmetika kozmetični kozmetičnega izdelek izdelki izdelka proizvod MSDS material safety data sheet SDS safety data sheet pripravek pripravki zmes medicinski pripomoček pripomočki REACH CLP snov snovi substanca proizvajalec proizvajalci dobavitelj dajanje v promet specifikacija izpostavljenost scenarij nevarna nevarne uskladitev usklajevanje zakon zakonodaja detergent čistilo čistila pregled PIF CPSR CPNP priglasitev strup INCI ingredient sestava sestavine element elementi etiket stabilnost stavek stavki nevarnost opozorilna beseda previdnost previdnostni piktogram ravnanje skladiščenje P-stavek P stavki H-stavek H-stavki ocena varnost GMP dobra proizvodna praksa odgovorna oseba iso 22716 razvoj zeleno javno naročanje zelenega javnega uvoz uvoznik trgovec trgovcem distributer eu znak okolje označitev označevanje seznam fosfatov fosforjevih spojin biorazgradljivost površinsko aktivna aktivnih vsebina aktivna priglasitev razkužilo dezinfekcija dezinfekcijsko sredstvo sredstev PT vrsta proizvod elektronska strokovno strokoven kakovost kakovostne tretjih držav regulatorno regulativa 1272/2008 1223/2009 453/2010 830/2015 648/2004 ECHA dovoljenje postopek klombogumba