Biocidni proizvodi

Celovita strokovna podpora podjetjem, ki bi želeli ali že dajejo na trg biocidne proizvode.

Z našim strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami vam nudimo celovito podporo za pridobitev dovoljenja za dajanje biocidnega proizvoda na trg v skladu z Uredbo o biocidnih proizvodih, ki vključuje:

 

Uredba o biocidnih proizvodih določa tudi pravila za uporabo izdelkov, ki so bili tretirani z enim ali več biocidnimi proizvodi oziroma jih namenoma vsebujejo.