Dobra proizvodna praksa (GMP)

Uredba o kozmetičnih izdelkih od proizvajalcev, uvoznikov in distributerjev zahteva, da mora proizvodnja kozmetičnih izdelkov potekati v skladu z načeli dobre proizvodne prakse z namenom, da se zagotoviti visoka raven varovanja zdravja ljudi. Proizvodnja kozmetičnih izdelkov je skladna z dobro proizvodno prakso, kadar je skladna z usklajenim standardom SIST EN ISO 22716:2008 – Kozmetika – Dobra proizvodna praksa (GMP) – Smernice za dobro proizvodno prakso (ISO 22716:2007). To je mednarodni standard, ki podaja smernice za proizvodnjo, obvladovanje, skladiščenje in odpremo kozmetičnih izdelkov. V smernicah so navedeni organizacijski in praktični nasveti za obvladovanje človeških, tehničnih in administrativnih dejavnikov, ki vplivajo na kakovost proizvodnje.