Kaj delamo

S strokovnim znanjem in ustreznimi izkušnjami svetujemo in nudimo celovito podporo na področju:

  Kozmetičnih izdelkov

 • izdelava dokumentacije z informacijami o kozmetičnem izdelku (PIF)
 • izdelava poročila o varnosti kozmetičnega izdelka (CPSR)
 • elektronska priglasitev kozmetičnega izdelka (CPNP)
  Kemikalij

 • razvrščanje in označevanje kemikalij
 • izdelava varnostnih listov in predlog etiket
 • storitev svetovalca za kemikalije
  Detergentov / Čistil

 • označevanja detergentov in podatkov o sestavinah
 • označevanja podatkov o odmerjanju
 • navajanje prostovoljnih informacij o varni uporabi detergentov
  Biocidnih proizvodov

 • pregled in priprava dokumentacije
 • priglasitev biocidnih proizvodov
 • izdelava varnostnih listov in predlog etiket
  Ecolabel izdelkov

 • pregled upravičenosti izdelka do EU znaka za okolje
 • priprava dokumentacije za pridobitev EU znaka za okolje
 • pregled skladnosti izdelkov z zelenim javnim naročanjem