Kaj je biocidni proizvod?

Biocidni proizvod je kakršna koli snov ali zmes v obliki, v kakršni se dobavlja uporabniku, ki je sestavljena iz aktivnih snovi, jih vsebuje ali se uporablja za pridobivanje ene ali več aktivnih snovi in je namenjena:

 • uničevanju,
 • odvračanju,
 • nevtralizaciji škodljivih organizmov,
 • preprečevanju njihovega delovanja ali
 • za odpravo teh organizmov

na kateri koli drug način kot zgolj s fizičnim ali mehanskim delovanjem.

 

Uredba o biocidnih proizvodih biocidne proizvode razvršča v 22 vrst, ki so združeni v štiri glavne skupine:

 • razkužila
 • sredstva za konzerviranje
 • nadzor škodljivcev
 • drugi biocidni proizvodi

 

Vsi biocidni proizvodi morajo biti odobreni, preden se dajo na trg. Dostop biocidnega proizvoda do trga temelji na dvostopenjskem postopku:

 • odobritev aktivne snovi: aktivno snov, ki se bo uporabljala v biocidnem proizvodu, je treba odobriti v ustrezni vrsti proizvodov na ravni EU ali pa mora biti vključena v program preverjanja obstoječih aktivnih snovi
 • izdaja dovoljenja: za biocidni proizvod je treba pridobiti dovoljenje na nacionalni ravni ali ravni EU, preden se proizvod da na trg ali začne uporabljati.