Evropski znak za okolje – Ecolabel

 

Kaj je evropski znak za okolje – Ecolabel?

Znak za okolje je znak, ki ga je Evropska unija vpeljala v svoj pravni red že leta 1992, njegovega pridobitelja pa zavezuje k trajni strategiji varovanja okolja v največji možni meri v celotnem življenjskem obdobju proizvodov oziroma storitev, ki jih ponuja tržišču.

Evropski znak za okolje (Ecolabel oziroma okoljska marjetica) odlikuje proizvode, ki hkrati izpolnjujejo visoke standarde glede uporabnosti in okoljske kakovosti. Evropski znak za okolje daje proizvajalcem in trgovcem dodano vrednost na njihove proizvode in konkurenčno prednost na rastočem trgu zelenega blaga in storitev. Za kupce je Ecolabel zanesljiv dokaz skbi za okolje. Za podelitev znaka za okolje Evropske unije mora vsak proizvod prestati proces zahtevnih preizkusov ustreznosti, preverjen s strani neodvisnega, javnosti odgovornega organa.

 

Zakaj evropski znak za okolje?

V Evropi obstajajo mnogi okoljski znaki. Nekateri med njimi so osredotočeni na določen okoljski vidik, kot so reciklabilnost, biorazgradljivost ali energetska učinkovitost. Nekateri so veljavni in priznani samo v določenih državah. Proizvajalci svoje proizvode velikokrat uvrščajo med okolju prijazne proizvode, vendar brez neodvisnega preverjanja in razlage, kako to dosegajo.

Evropski sistem za podeljevanje znaka za okolje je prostovoljno orodje, ki promovira okolju prijazne proizvode in storitve s podeljevanjem posebnega simbola okoljske kakovosti. Znak se podeljuje samo najbolj okolju prijaznim znamkam v skupini proizvodov. Ecolabel je zelo uporabno orodje za izvajalce javnih naročil, saj jim pomaga identificirati zelene proizvode.

Poleg drugih podobnih pobud je samo evropski sistem za podeljevanje znaka za okolje:

  • priznan v vsej Evropski uniji, na Norveškem, Islandiji in v Liechtensteinu,
  • zahteva preverjanje proizvodov s strani neodvisnega organa in
  • presoja celoten vpliv proizvoda na okolje, od pridobivanja surovin do izločitve iz okolja.