Kaj je poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka?

Za zagotavljanje skladnost kozmetičnega izdelka z zahtevami zakonodaje mora odgovorna oseba zagotoviti, da je bila pri kozmetičnem izdelku, preden je bil dan na trg, opravljena ocena varnosti za človekovo zdravje na podlagi ustreznih informacij in da je sestavljeno poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka v skladu z Uredbo o kozmetičnih izdelkih. Z vidika varnosti je poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka najpomembnejši del dokumentacije z informacijami o izdelku. Poročilo o varnosti je strokovno delo, ki je sestavljeno iz:

  • dela A, z naslovom informacije o varnosti kozmetičnega izdelka, ki je namenjen zbiranju vseh podatkov, potrebnih za oceno varnosti izdelka in
  • dela B, z naslovom ocena varnosti kozmetičnega izdelka, ki je dejanska ocena varnosti izdelka in upošteva vse opredeljene nevarnosti izdelka in izpostavljenost izdelku.

Poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka je treba posodabljati glede na dodatne ustrezne informacije, ki so zbrane po tem, ko je bil izdelek dan na trg.