Kaj je portal za obveščanje o kozmetičnih izdelkih?

Uredba o kozmetičnih izdelkih določa, da mora odgovorna oseba in pod določenimi pogoji tudi distributer, preden je kozmetični izdelek dan na trg, preko spletnega sistema za obveščanje predložiti določene informacije o izdelku. Elektronska priglasitev kozmetičnega izdelka se opravi preko portala za obveščanje o kozmetičnih izdelkih – CPNP (Cosmetic Products Notification Portal). Ob tem je pomembno opozoriti, da uspešna priglasitev kozmetičnega izdelka v CPNP ne pomeni nujno, da zadevni izdelek izpolnjuje vse zahteve iz Uredbe o kozmetičnih izdelkih.