Kaj je Uredba o biocidnih proizvodih?

Uredba o biocidnih proizvodih ureja uporabo in dajanje na trg biocidnih proizvodov, ki se uporabljajo za zaščito ljudi, živali, materialov ali izdelkov pred škodljivimi organizmi, kot so škodljivci ali bakterije, z delovanjem aktivnih snovi, ki jih vsebuje biocidni proizvod. Uredba določa pravila za:

  • vzpostavitev seznama aktivnih snovi na ravni Unije, ki se smejo uporabljati v biocidnih proizvodih,
  • izdajo dovoljenj za biocidne proizvode,
  • medsebojno priznavanje dovoljenj v Uniji,
  • dostopnost biocidnih proizvodov na trgu in njihovo uporabo v eni ali več državah članicah ali v Uniji in
  • dajanje tretiranih izdelkov na trg.