Kaj je Uredba o kozmetičnih izdelkih?

Uredba o kozmetičnih izdelkih uvaja pravila, s katerimi morajo biti skladni vsi kozmetični izdelki, dostopni na trgu z namenom, da se zagotovi visoka raven varovanja zdravja ljudi. Pravila Uredbe določajo varnostne standarde za kozmetične izdelke in točnejše informacije za potrošnike.