Kaj je Uredba o znaku EU za okolje?

Uredba o znaku EU za okolje določa pravila za uvedbo in uporabo prostovoljnega sistema za podeljevanje znaka EU za okolje. Sistem podeljevanja pokriva več kot 30 vrst proizvodov in storitev ter za vsako posamezno skupino določa merila evropskega znaka za okolje. Merila za znak EU za okolje se določijo na znanstveni podlagi, ob upoštevanju celotnega življenjskega kroga proizvodov. Pri določanju teh meril se upošteva:

  • najpomembnejše vplive na okolje,
  • nadomestitev nevarnih snovi z varnejšimi snovmi kot takimi ali z uporabo alternativnih materialov ali zasnov proizvoda,
  • možnost zmanjšanja vpliva proizvodov na okolje zaradi trajnosti in ponovne uporabnosti in
  • neto okoljsko bilanco koristi in bremena za okolje, skupaj z vidiki zdravja in varnosti, v različnih življenjskih fazah obravnavanih proizvodov.