Kemikalije

Celovita strokovna podpora dobaviteljem kemikalij.

 

S svojim znanjem in izkušnjami vam bomo pomagali prepoznati vaše obveznosti iz Uredbe CLP in vam nudili podporo pri izpolnjevanju zahtev. Naše storitve s področja zakonodaje o kemikalijah vključujejo:

 

Identifikacija pravnih in tehničnih obveznosti

Obveznosti, ki jih Uredba CLP nalaga dobavitelju snovi ali zmesi, so v glavnem odvisne od njegove vloge v zvezi s snovjo ali zmesjo v dobavni verigi. Skupaj z vami bomo prepoznali:

 • vašo vlogo – ali ste proizvajalec, uvoznik, nadaljnji uporabnik, distributer ali izdelovalec izdelkov in
 • identificirali vaše pravne in tehnične obveznosti – razvrščanje, pakiranje in označevanje kemikalij.

 

Razvrščanje kemikalij

Kot dobavitelj morate sprejeti odločitev o vrsti in resnosti nevarnosti vaših kemikalij za zdravje ljudi in okolja. Z uporabo usklajenega razvrščanja in meril za samorazvrščanje vam bomo svetovali pri odločitvi glede razvrstitve vaših kemikalij.

 

Varnostni list

Za sporočanje informacij o vaših kemikalijah po dobavni verigi, kar omogoča njihovo varno uporabo, bomo v skladu z Uredbo REACH za vas:

 • izdelali,
 • posodobili,
 • prevedli ali
 • pregledali varnostni list.

 

Označevanje kemikalij

Da bodo informacije na etiketah vaših kemikalij skladne z Uredbo CLP in bodo potrošniki jasno obveščeni o nevarnostih, ki so jim lahko izpostavljeni zaradi uporabe vaših kemikalij, bomo:

 • poskrbeli za ustrezno označitev ali
 • preverili ustreznost obstoječe označitve kemikalij.

 

Svetovalec za kemikalije

Za vas izvajamo tudi naloge svetovalca za kemikalije:

 • Spremljamo zakonodajo ter svetujemo in opozarjamo na zakonske zahteve in obveznosti.
 • Zastopamo vas v primeru inšpekcijskega nadzora.
 • Pripravimo vso potrebno dokumentacijo za pridobitev dovoljenja in za sporočanje sprememb.
 • Prijavimo nevarne kemikalije na Urad za kemikalije.
 • Pomagamo pri izdelavi letnega poročilo o kemikalijah.
 • Svetujemo pri razvrščanju in označevanju kemikalij.
 • Svetujemo pri pripravi etiket.
 • Svetujemo pri skladiščenju kemikalij.