Kozmetični izdelki

Celovita strokovna podpora proizvajalcem, uvoznikom in distributerjem kozmetičnih izdelkov.

 

Naše storitve vključujejo izdelavo, posodobitev in pregled dokumentacije v skladu z zahtevami Uredbe o kozmetičnih izdelkih ter svetovanje in pomoč v okviru teh zahtev za dajanje kozmetičnega izdelka na trg:

 

Ste proizvajalec kozmetičnih izdelkov s sedežem v EU ali uvoznik, ki daje kozmetične izdelke iz tretje države na trg EU? Poskrbeli bomo, da bodo vaši kozmetični izdelki pred dajanjem na trg, skladni z zahtevami veljavne zakonodaje. Kako?

 • Pregledali bomo formulacijo in ostale dokumente, ki so potrebni za dokazovanje, da je kozmetični izdelek varen za zdravje ljudi.
 • Izdelali bomo dokumentacijo z informacijami o kozmetičnem izdelku (PIF), ki vključuje poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka (CPSR).
 • Pripravili bomo predlog označevanja oziroma pregledali skladnost etikete kozmetičnega izdelka z zahtevami zakonodaje.
 • Kozmetični izdelek bomo priglasili na Evropsko komisijo preko spletnega notifikacijskega portala za kozmetične izdelke (CPNP).

 

Ste distributer, ki omogoča dostopnost kozmetičnih izdelkov na trgu v državi članici, ki je že dan na trg v drugi državi članici? V najkrajšem možnem času bomo poskrbeli, da bodo vaši kozmetični izdelki skladni z veljavnimi zahtevami. Kako?

 • Skrbno bomo preverili ali je vaš kozmetični izdelek označen v skladu z veljavno zakonodajo.
 • Kozmetični izdelek bomo priglasili na Evropsko komisijo preko spletnega notifikacijskega portala za kozmetične izdelke (CPNP).
 • Svetovali bomo pri pogojih skladiščenja in prevoza, da ne bodo ogrožali skladnosti kozmetičnega izdelka z zahtevami uredbe.
 • Pomagali bomo pri izvajanju obveščanja o morebitnih resnih neželenih učinkih kozmetičnega izdelka.

 

Zakaj izbrati pogodbeno odgovorno osebo in kakšne so prednosti? Odgovorna oseba je ključna pri izvajanju zahtev Uredbe o kozmetičnih izdelkih, zato vam kot vaša odgovorna oseba:

 • S strokovnim znanjem svetujemo in zagotavljamo skladnost vaših kozmetičnih izdelkov z zahtevami zakonodaje.
 • Sledimo spremembam EU zakonodaje in poskrbimo, da ste seznanjeni s spremembami, kajti le tako lahko vaši kozmetični izdelki ostanejo skladni z zahtevami zakonodaje.
 • Hitro, jasno in natančno podamo odgovore na vsa vaša vprašanja.
 • Ostajamo vaša odgovorna oseba, tudi če boste zamenjali svojega distributerja kozmetičnih izdelkov.
 • Vse informacije o vaših kozmetičnih izdelkih bomo obravnavali skrbno, odgovorno in strogo zaupno.

 

Vzpostavljate dobro proizvodno prakso v proizvodnji kozmetičnih izdelkov? S svojim strokovnim znanjem in izkušnjami vam bomo pomagali pri vzpostavitvi, vpeljavi in dokumentiranju procesov in postopkov v skladu z zahtevami standarda ISO 22716:2007. Z našo pomočjo boste opredelili načela kakovosti, obvladovanje kakovosti in zagotavljanje kakovosti v proizvodnem procesu vaših kozmetičnih izdelkov in s tem:

 • zagotavljali varnost kozmetičnih izdelkov,
 • nenehno izboljševali procese in postopke v proizvodnji kozmetičnih izdelkov,
 • izpolnjevali zahteve zakonodaje in
 • bili ustrezno pripravljeni na inšpekcijske preglede.