Odgovorna oseba za kozmetične izdelke

Na trg se lahko dajo le kozmetični izdelki, za katere je v EU določena odgovorna oseba. Odgovorna oseba za vsak kozmetični izdelek, ki je dan na trg, mora zagotoviti skladnost z ustreznimi obveznostmi v Uredbi o kozmetičnih izdelkih. To je lahko proizvajalec, uvoznik in distributer ali pa tretja oseba, ki jo pisno imenuje proizvajalec, uvoznik in distributer in ima sedež v EU. Odgovorna oseba mora za vsak kozmetični izdelek, ki je dan na trg, zagotoviti:

  • varnost kozmetičnega izdelka za zdravje ljudi
  • oceno varnosti in dokumentacijo z informacijami o kozmetičnem izdelku
  • ustreznost označevanja in trditev na kozmetičnem izdelku
  • priglasitev kozmetičnega izdelka
  • upoštevanje omejitve za nekatere snovi
  • prepoved testiranja kozmetičnega izdelka na živalih
  • dostop do informacij za javnost
  • obveščanje o resnih neželenih učinkih kozmetičnega izdelka.