Označevanje detergentov

Na embalaži detergentov, ki se dajejo v promet za prodajo potrošniku, morajo biti s čitljivimi, vidnimi in neizbrisnimi črkami navedeni naslednji podatki:

  • ime in trgovsko ime izdelka
  • ime ali trgovsko ime ali blagovna znamka in popoln naslov ter telefonska številka stranke, odgovorne za dajanje izdelka v promet
  • naslov, elektronski naslov, če je na voljo, in telefonska številka, na kateri je brezplačno, na zahtevo medicinskemu osebju na voljo seznam sestavin
  • posebne zahteve za označevanje detergentov.