Označevanje kemikalij

Da so potrošniki seznanjeni z nevarnostmi kemikalij, preden jih začnejo uporabljati, morate kot dobavitelji snovi in zmesi v skladu z Uredbo CLP zagotoviti, da so snovi ali zmesi, preden jih dajete v promet, označene in pakirane skladno z izpeljano razvrstitvijo. Kot dobavitelj morate snovi in zmesi označiti v skladu z Uredbo CLP:

 • če je snov ali zmes razvrščena kot nevarna, ali
 • če gre za zmes, ki vsebuje eno ali več snovi, razvrščenih kot nevarnih nad določeno mejno koncentracijo, tudi če zmes sama v celoti ni razvrščena kot nevarna in
 • če gre za eksplozivni izdelek, kot je opisano v Uredbi CLP.

 

Če je vašo snov ali zmes potrebno označiti in je v embalaži, mora biti označena z naslednjimi informacijami oziroma elementi označevanja v skladu z Uredbo CLP:

 • imenom, naslovom in telefonsko številko dobavitelja(-ev) snovi ali zmesi
 • nominalno količino snovi ali zmesi v pakirancih, ki je na voljo za splošno uporabo, razen če je ta količina navedena drugje na pakirancu
 • identifikatorji izdelka
 • po potrebi s piktogrami za nevarnost
 • po potrebi z opozorilno besedo
 • po potrebi s stavki o nevarnosti
 • po potrebi z ustreznimi previdnostnimi stavki
 • po potrebi z dodatnimi informacijami.

 

Zgoraj opisani elementi označevanja morajo biti na vaših etiketah označeni jasno in neizbrisno. Zagotoviti morate tudi, da se jasno razlikujejo od ozadja vaših etiket, njihova velikost in razmiki med njimi pa so takšni, da jih je mogoče brez težav prebrati. Če se na etiketi uporablja več kot en jezik, se morajo stavki o nevarnosti in previdnostni stavki v istem jeziku obravnavati kot en sklop in morajo biti na etiketi razvrščeni skupaj,