Označevanje kozmetičnih izdelkov

Kozmetični izdelki so lahko na trgu dostopni samo, če so na primarni in sekundarni embalaži v neizbrisni, čitljivi in vidni pisavi navedene naslednje informacije:

  • ime ali registrirano ime in naslov odgovorne osebe
  • država izvora za uvožene kozmetične izdelke
  • nominalna vsebina ob času pakiranja, navedena z maso ali prostornino, razen pri embalaži, ki vsebuje manj kot pet gramov ali pet mililitrov, brezplačnih vzorcih in pakiranjih za enkratno uporabo
  • datum, do katerega kozmetični izdelek, shranjen pod ustreznimi pogoji, ohrani svojo prvotno funkcijo
  • podrobni varnostni ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri uporabi
  • serijska številka proizvodnje ali referenčna številka za identifikacijo kozmetičnega izdelka
  • namen kozmetičnega izdelka, razen če je razviden iz njegovega videza
  • seznam sestavin.