Kaj je dokumentacija z informacijami o kozmetičnem izdelku (PIF)?

Dokumentacija z informacijami o izdelku je dokument, ki zajema naslednje informacije in podatke:

  • opis kozmetičnega izdelka, ki omogoča, da se dokumentacija z informacijami o izdelku jasno nanaša na kozmetični izdelek
  • poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka
  • opis metode proizvodnje in izjavo o skladnosti z dobro proizvodno prakso
  • kadar to upravičuje narava ali učinek kozmetičnega izdelka, dokazila o učinku, ki naj bi ga imel kozmetični izdelek
  • podatki o kakršnem koli testiranju na živalih, ki ga izvede proizvajalec, njegovi zastopniki ali dobavitelji v zvezi z razvojem ali oceno varnosti kozmetičnega izdelka ali njegovih sestavin, vključno z kakršnim koli testiranjem na živalih, izvedenim zaradi izpolnjevanja predpisov tretjih držav.

Dokumentacija z informacijami o izdelku se hrani še 10 let po datumu, ko je bila zadnja serija kozmetičnega izdelka dana na trg in se po potrebi posodablja.