Pridobitev dovoljenja za dajanje biocidnega proizvoda na trg

Za pridobitev dovoljenja za dajanje biocidnega proizvoda na trg se lahko izbira med več postopki, odvisno od proizvoda in države, v kateri naj bi se ta proizvod prodajal:

  • prehodni nacionalni postopek odobritve – priglasitev
  • nacionalno dovoljenje
  • medsebojno priznavanje
  • dovoljenje Unije
  • poenostavljen postopek izdaje dovoljenja

Vlogo imetnika dovoljenja za dajanje biocidnega proizvoda na trg lahko prevzame katera koli fizična ali pravna oseba s sedežem v EGP, vključno s proizvajalcem, uvoznikom ali distributerjem.

 

Za vse biocidne proizvode velja, da mora biti od 1. septembra 2015 dobavitelj (dobavitelj snovi ali proizvoda) uvrščen na seznam iz člena 95 Uredbe o biocidnih proizvodih, sicer biocidni proizvod ne sme biti več dostopen na trgu EGP.