Storitve

Kakovostna in strokovna izvedba storitev na področju:

  • kozmetičnih izdelkov,
  • kemikalij,
  • detergentov in čistil,
  • biocidnih proizvodov in
  • ecolabel izdelkov.

Svetujemo vam pri izpolnjevanju strokovnih in pravnih zahtev vašega podjetja in izdelkov.
Pojasnimo vam zakonodajne zahteve ter postopke, ki jih mora izpolnjevati vaše podjetje in izdelki.
Poskrbimo za celovito izvedbo storitev za doseganje skladnosti vašega podjetja in izdelkov z zahtevami zakonodaje.

 

EU IZDELKI

Kakovostne in celovite rešitve za dobavitelje kozmetičnih izdelkov, kemikalij, detergentov/čistil, biocidnih proizvodov in ecolabel izdelkov s sedežem v Evropski Uniji. Naše storitve, prilagojene vašim potrebam, vključujejo strokovno regulatorno svetovanje, pripravo dokumentacije in izvedbo postopkov, ki so potrebni za dajanje izdelkov na trg EU.

 

IZDELKI IZ TRETJIH DRŽAV

Stroge zahteve evropskega pravnega reda, ki jih morajo izpolnjevati izdelki, da se lahko dajejo na trg EU, pogosto predstavljajo velik izziv proizvajalcem izdelkov iz tretjih držav. Uvoznikom kozmetičnih izdelkov, kemikalij, detergentov/čistil in biocidnih proizvodov ponujamo rešitve za ta zahteven izziv in odpiramo vrata na evropski trg. Nudimo vam strokovno pomoč pri pripravi dokumentacije, pridobitvi dovoljenj in priglasitvi izdelkov. Seveda poskrbimo tudi za izvedbo celotnega postopka skladnosti izdelka za dajanje na trg v EU ali le njegove dele, odvisno od vaših potreb. Prav tako vam v skladu z zahtevami zakonodaje nudimo storitev odgovorne osebe za vaše izdelke na trgu EU.