Svetovalec za kemikalije

V skladu z Zakonom o kemikalijah morajo pravne ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost:

  • proizvodnje nevarnih kemikalij
  • prometa z nevarnimi kemikalijami oziroma
  • skladiščenja nevarnih kemikalij

določiti svetovalca za kemikalije, ki izpolnjuje predpisane pogoje v zvezi s stopnjo in smerjo izobrazbe, ter ima uspešno opravljen preizkus znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet s kemikalijami.