Tretirani izdelki

Tretirani izdelek pomeni kakršno koli snov, zmes ali izdelek, ki je bil tretiran z enim ali več biocidnimi proizvodi oziroma jih namenoma vsebuje.

 

Uredba o biocidnih proizvodih vsebuje določilo, da se lahko na trg EU dajejo le tretirani izdelki, ki so bili obdelani z biocidnim proizvodom, ki vsebuje aktivne snovi, ki so bile v EU že odobrene za določen namen ali so v postopku odobritve za zadevno vrsto proizvoda. Za tretirane izdelke, ki vsebujejo aktivne snovi, ki še niso v postopku odobritve, se 1. septembra 2016 izteče prehodno obdobje. V prehodnem obdobju je bilo treba tretirane izdelke, ki jih pravne in fizične osebe dajejo na trg v EU, uskladiti z zakonodajo. V nasprotnem primeru dajanje na trg EU tretiranih izdelkov, ki ne bodo izpolnjevale zahtev Uredbe, po 1.3.2017 ne bo več dovoljeno.

 

Dobavitelji tretiranih izdelkov morajo zagotoviti, da so izdelki označeni v skladu s CLP Uredbo ter dodatnimi zahtevami iz Uredba o biocidnih proizvodih. Uredba o biocidnih proizvodih zahteva, da dobavitelji tretiranih izdelkov tretirane izdelke označijo v naslednjih primerih:

  • če je podana navedba, da ima tretirani izdelek biocidne lastnosti,
  • če se to zahteva s pogoji za odobritev aktivne snovi, ki jo vsebuje biocidni proizvod, ki se uporablja za tretiranje izdelka.

Oznake morajo biti razumljive in jasno vidne za potrošnike. Dobavitelji morajo biti pripravljeni potrošnikom zagotoviti informacije o biocidnem tretiranju izdelka, ki ga prodajajo. Če potrošnik zahteva informacije o tretiranem izdelku, mu jih mora dobavitelj brezplačno zagotoviti v 45 dneh.